Zespół Szkół Nr 2

im. Wojciecha Korfantego

ul. Poznańska 1a

44-335 Jastrzębie-Zdrój


tel.:
32 471 16 33

NETYKIETA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2
im. WOJCIECHA KORFANTEGO W JASTRZĘBIU-ZDROJU

Opracowano na podstawie materiałów:

„Prawna ochrona dzieci przed cyberprzemocą. Analiza przepisów prawnych.”(J. Podlewska. W. Sobierajska)

„Jak reagować na cyberprzemoc. Poradnik dla szk󳔣. Wojtasik, wydanie II 

Biblioteka programu „Dziecko w sieci” Fundacji „Dziecko Niczyje”

Inne materiały (Internet, prasa fachowa)

Do pobrania:

Netykieta Zespołu Szkół Nr 2