Zespół Szkół Nr 2

im. Wojciecha Korfantego

ul. Poznańska 1a

44-335 Jastrzębie-Zdrój


tel.:
32 471 16 33

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

WYDARZENIE TERMIN
Rozpoczęcie roku szkolnego 01.09.2021
Zimowa przerwa świąteczna 23.12. – 31.12.2021
Ferie zimowe 14.02. – 27.02.2022
Wiosenna przerwa świąteczna 14.04. – 19.04.2022
I semestr w klasach maturalnych: III LO_G i IV T 01.09. – 17.12.2021
II semestr w klasach maturalnych: III LO_G i IV T 20.12.2021 – 29.04.2022
I semestr w pozostałych klasach: I-II LO, III LO_G, I-III T oraz I-III BS I Stopnia 01.09.2021 – 28.01.2022
II semestr w pozostałych klasach: I-II LO, III LO_G, I-III T oraz I-III BS I Stopnia 31.01. – 24.06.2022
Ukończenie szkoły w klasach III LO_G i IV T 29.04.2022
Zakończenie roku szkolnego w pozostałych klasach 24.06.2022

SEMESTR I

Spotkania rodziców uczniów klas pierwszych LO, T oraz BS I Stopnia z wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych – wideospotkanie z Dyrekcją Szkoły. 08.09.2021
godz. 16:00
Spotkania rodziców uczniów klas drugich LO, T oraz BS I Stopnia z wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych – wideospotkanie z Dyrekcją Szkoły. 09.09.2021
godz. 16:00
Spotkania rodziców uczniów klas trzecich T, LO_P oraz BS I Stopnia z wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych – wideospotkanie z Dyrekcją Szkoły. 10.09.2021
godz. 16:00
Spotkania rodziców uczniów klas trzecich LO_G i czwartych T z wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych - wideospotkanie z Dyrektorem Szkoły i doradcą metodycznym w sprawie egzaminu maturalnego. 13.09.2021
godz. 16:00
Spotkanie klasowych rad rodziców w auli. 13.09.2021
godz. 17:30
Propozycje ocen w klasyfikacji śródrocznej dla uczniów klas maturalnych: III LO_G i IV T. do 07.12.2021 godz. 12:00
Spotkania z rodzicami uczniów klas maturalnych: III LO_G i IV T przed klasyfikacją śródroczną. 08.12.2021
godz. 16:00
Wystawienie ocen w klasyfikacji śródrocznej uczniom klas maturalnych: III LO_G i IV T. do 16.12.2021 godz. 12:00
Konferencja klasyfikacyjna klas maturalnych: III LO_G i IV T. 17.12.2021
Propozycje ocen w klasyfikacji śródrocznej dla uczniów pozostałych klas: I-II LO, III LO_P,I-III T oraz I-III BS I Stopnia. do 18.01.2022 godz. 12:00
Spotkania z rodzicami uczniów pozostałych klas: I-II LO, III LO_P, I-III T oraz I-III BS I Stopnia przed klasyfikacją śródroczną. 19.01.2022 godz. 16:00
Wystawienie ocen w klasyfikacji śródrocznej uczniom pozostałych klas: I-II LO, III LO_P,I-III T oraz I-III BS I Stopnia. do 27.01.2022 godz. 12:00
Konferencja klasyfikacyjna pozostałych klas: I-II LO, III LO_P, I-III T oraz I-III BS I Stopnia. 28.01.2022
Konferencja plenarna 02.02.2022

SEMESTR II

Propozycje ocen w klasyfikacji rocznej dla uczniów klas maturalnych: III LO_G i IV T. 11.04.2022 do godz. 12:00
Spotkania z rodzicami uczniów klas maturalnych: III LO_G oraz IV T. 12.04.2022 godz. 16:00
Wystawienie ocen w klasyfikacji rocznej w klasach maturalnych: III LO_G oraz IV T. 25.04.2022 do godz. 12:00
Konferencja klasyfikacyjna klas maturalnych: III LO_G oraz IV T. 26.04.2022
Egzaminy klasyfikacyjne. 27.04. i 28.04.2022
Zatwierdzenie wyników egzaminów klasyfikacyjnych. 28.04.2022
Złożenie świadectw uczniów klas maturalnych: III LO_G oraz IV T
do podpisu przez Dyrektora.
do 28.04.2022
Propozycje ocen w klasyfikacji rocznej dla uczniów pozostałych klas: I-II LO, III LO_P,I-III T i I-III BS I Stopnia. 10.06.2022 do godz. 12:00
Spotkania z rodzicami uczniów pozostałych klas: I-II LO, III LO_P,I-III T i I-III BS I Stopnia przed klasyfikacją roczną. 13.06.2022 godz. 16:00
Wystawienie ocen w klasyfikacji rocznej uczniom pozostałych klas: I-II LO, III LO_P,I-III T i I-III BS I Stopnia. 20.06.2022 do godz. 12:00
Konferencja klasyfikacyjna. 21.06.2022
Egzaminy klasyfikacyjne. 22.06. i 23.06.2022
Zatwierdzenie wyników egzaminów klasyfikacyjnych. 23.06.2022
Złożenie świadectw do podpisu przez Dyrektora. do 23.06.2022
Konferencja plenarna. 23.06.2022
Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla LO i T. 12.11.2021, 07.01.2022,
dwa wybrane dni na egzamin zawodowy
wybrany dzień w kwietniu (Dzień Patrona),
02.05.2022,
egzaminy maturalne: 04.05.2022, 05.05.2022, 06.05.2022

Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla BS I Stopnia 12.11.2021, 07.01.2022,
wybrany dzień w kwietniu (Dzień Patrona),
02.05.2022,
egzamin maturalny: 06.05.2022, 17.06.2022
Konsultacje z rodzicami 09.11.2021 godz. 16:00,
22.03.2022 godz. 16:00,
17.05.2022 godz. 16:00