Zespół Szkół Nr 2

im. Wojciecha Korfantego

ul. Poznańska 1a

44-335 Jastrzębie-Zdrój


tel.:
32 471 16 33

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

WYDARZENIE TERMIN
Rozpoczęcie roku szkolnego 04.09.2023
Zimowa przerwa świąteczna 23.12 – 31.12.2023
Ferie zimowe 29.01 – 11.02.2024
Wiosenna przerwa świąteczna 28.03 – 02.04.2024
I półrocze w klasach maturalnych: IV LO i V T 04.09 – 22.12.2023
II półrocze w klasach maturalnych: IV LO i V T 02.01 – 26.04.2024
I półrocze w pozostałych klasach 04.09.2023 – 26.01.2024
II półrocze w pozostałych klasach 12.02 – 21.06.2024
Ukończenie szkoły w klasach IV LO i IV T G 26.04.2024
Zakończenie roku szkolnego w pozostałych klasach 21.06.2024

I PÓŁROCZE

PIERWSZE SPOTKANIA Z RODZICAMI

Spotkania rodziców uczniów klas pierwszych LO z Dyrekcją Szkoły w auli, następnie
z wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych.
11.09.2023 godz. 16:00
Spotkania rodziców uczniów klas drugich i trzecich LO z wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych. 11.09.2023 godz. 17:00
Spotkania rodziców uczniów klas pierwszych T: Ia, Id, Ie, If, Ig z Dyrekcją Szkoły w auli, następnie
z wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych.
12.09.2023 godz. 16:00
Spotkania rodziców uczniów klas drugich T z wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych. 12.09.2023 godz. 17:00
Spotkania rodziców uczniów klas pierwszych T: Ib, Ic ora zklas pierwszych BS I Stopnia: Ia, Ib
z Dyrekcją Szkoły w auli, następnie z wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych.
13.09.2023 godz. 16:00
Spotkania rodziców uczniów klas trzecich oraz czwartych T z wychowawcami
w wyznaczonych salach lekcyjnych.
13.09.2023 godz. 17:00
Spotkania rodziców uczniów klas maturalnych: czwartych LO oraz piątych T z Dyrekcją Szkoły w sprawie egzaminu maturalnego w auli, następnie z wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych. 14.09.2023 godz. 16:00
Spotkania rodziców uczniów klas drugich i trzecich BS I Stopnia z wychowawcami
w wyznaczonych salach lekcyjnych.
14.09.2023 godz. 17:00
Spotkanie klasowych rad rodziców w auli. 14.09.2023 godz. 17:30

KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA

Propozycje ocen w klasyfikacji śródrocznej dla uczniów klas maturalnych: IV LO i V T . do 12.12.2023
godz. 12:00
Spotkania z rodzicami uczniów klas maturalnych: IV LO i V T przed klasyfikacją śródroczną. 13.12.2023
godz. 17:00
Wystawienie ocen w klasyfikacji śródrocznej uczniom klas maturalnych: IV LO i V T. do 20.12.2023
godz. 17:00
Konferencja klasyfikacyjna klas maturalnych: IV LO i V T. 22.12.2023
Propozycje ocen w klasyfikacji śródrocznej dla uczniów pozostałych klas. do 16.01.2024
godz. 12:00
Spotkania z rodzicami uczniów pozostałych kas. 17.01.2024
godz. 17:00
Wystawienie ocen w klasyfikacji śródrocznej uczniom pozostałych klas. do 24.01.2024
godz. 17:00
Konferencja klasyfikacyjna pozostałych klas. 26.01.2024
Konferencja plenarna 13.02.2024

II PÓŁROCZE

KLASYFIKACJA ROCZNA

Propozycje ocenw klasyfikacji rocznej dla uczniów klas maturalnych: IV LO i V T. do 12.04.2024
godz. 12:00
Spotkania z rodzicami uczniów klas maturalnych: IV LO i V T. 15.04.2024
godz. 17:00
Wystawienie ocen w klasyfikacji rocznej w klasach maturalnych: IV LO i V T. do 22.04.2024
godz. 12:00
Konferencja klasyfikacyjna klas maturalnych: IV LO i V T. 23.04.2024
Egzaminy klasyfikacyjne. 24.04.
i 25.04.2024
Zatwierdzenie wyników egzaminów klasyfikacyjnych. 25.04.2024
Złożenie świadectw uczniów klas maturalnych: IV LO i V T do podpisu przez Dyrektora. do 25.04.2024
Propozycje ocen w klasyfikacji rocznej dla uczniów pozostałych klas. do 06.06.2024
godz. 12:00
Spotkania z rodzicami uczniów pozostałych klas. 07.06.2024
godz. 17:00
Wystawienie ocen w klasyfikacji rocznej uczniom pozostałych klas. do 14.06.2024
godz. 17:00
Konferencja klasyfikacyjna. 18.06.2024
Egzaminy klasyfikacyjne. 19.06.
i 20.06.2024
Zatwierdzenie wyników egzaminów klasyfikacyjnych. 20.06.2024
Złożenie świadectw do podpisu przez Dyrektora. do 20.06.2024
Konferencja plenarna (cz. I + cz. II) 20.06.2024
+ 21.06.2024

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Liceum Ogólnokształcące i Technikum 18.04.2024 (Dzień Patrona),
19.04.2024 (jubileusz Szkoły),
02.05.2024,
egzaminy maturalne: 07.05.2024, 08.05.2024, 09.05.2024,
31.05.2024,
Dzień Otwarty, dwa dodatkowe dni na egzaminy zewnętrzne
Branżowa Szkoła I stopnia 18.04.2024 (Dzień Patrona),
19.04.2024 (Jubileusz Szkoły),
02.05.2024,
egzamin maturalny: 09.05.2024, 31.05.2024,
Dzień Otwarty

KONSULTACJE Z RODZICAMI

I półrocze 15.11.2023 godz. 17:00
II półrocze

20.03.2024 godz. 17:00
22.05.2024 godz. 17:00