Zespół Szkół Nr 2

im. Wojciecha Korfantego

ul. Poznańska 1a

44-335 Jastrzębie-Zdrój


tel.:
32 471 16 33

Image1.jpg

Czas realizacji projektu

1 września 2018 rok – 31 sierpnia 2021 rok

Cele projektu

 • wzmocnienie potencjału edukacyjnego
 • poprawa efektywności kształcenia zawodowego
 • poprawa wyników na egzaminów
 • dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy

Kursy dla nauczycieli

W ramach zadania "Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu" zorganizowane zostaną:

 • Kurs obsługa programu Symfonia (finanse i księgowość)
 • Kurs obsługa programu Symfonia (kadry i płace)
 • Kurs obsługa programu Symfonia (handel)
 • Kurs obsługa programu Symfonia (mała księgowość)
 • Kurs obsługa programów w hotelarstwie
 • Kurs technologie informatyczne w logistyce
 • Kurs gospodarka magazynowa i zarządzanie zapasami w praktyce

Kursy dla uczniów

W ramach zadania "Zdobywanie dodatkowych uprawnień/kwalifikacji przez uczniów Zespołu Szkół Nr 2 i doradztwo zawodowe" zorganizowane zostaną:

 • Kurs wózki widłowe (jezdniowe)
 • kurs prawa jazdy kategorii B
 • Kurs rachunkowości
 • Kurs kadry i płace
 • Kurs wizażysta-stylista
 • Kurs obsługa kas fiskalnych
 • Kurs dietetyka i odchudzanie
 • Doradztwo zawodowe


W ramach nabywania doświadczenia zawodowego, w projekcie przewidziano praktyki zawodowe dla 203 uczniów i uczennic (około 70 uczniów i uczennic naszej szkoły). Wymiar praktyki 150 h. Za udział w praktyce zawodowej uczniowie otrzymują stypendium
w kwocie nieprzekraczającej 1 600 zł (za przepracowane 150 godzin miesięcznie).

Do pobrania

Formularz zgłoszeniowy dla ucznia

Szczegóły na stronie

www.przewaga.deltapartner.org.pl

Projekt realizowany jest w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz budżetu Państwa, dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT