Zespół Szkół Nr 2

im. Wojciecha Korfantego

ul. Poznańska 1a

44-335 Jastrzębie-Zdrój


tel.:
32 471 16 33

Jakie były najważniejsze cele projektu 
"Przystanek Portugalia - zagraniczne praktyki zawodowe"

 • poprawa kompetencji zawodowych uczniów,
 • możliwość rozwijania pasji i zainteresowań poza granicami kraju,
 • podniesienie znajomości języków obcych,
 • wzmocnienie postaw przedsiębiorczych, zaradności zawodowej i własnej inicjatywy,
 • zmotywowanie do lepszej nauki,
 • wzbogacenie portfolio uczniów o dokumenty wzmacniające ich pozycję na rynku pracy,
 • zwiększenie świadomości różnic w kulturze, tradycjach i zachowaniach biznesowych.

Kim była organizacja pośrednicząca?

Firma Casa da Educacao z siedzibą w Lizbonie to firma, która od kilku lat z powodzeniem realizuje projekty stażowe z krajami europejskimi. Już na etapie pisania wniosku aplikacyjnego organizacja dała się poznać jako placówka, która reaguje na potrzeby programowe szkoły, starająca się dostosować do wymagań stawianych przez organizację wysyłającą. Funkcjonując na rynku edukacyjnym firma zrealizowała szereg projektów stażowych z różnymi instytucjami, między innymi z Polski, Hiszpanii Niemiec, Czech, Włoch oraz Rumunii. Asortyment oferowanych usług przez organizację partnerską nakierowany jest na zawody hotelarskie i gastronomiczne, turystyczne, techniczne i przemysłowe oraz te, które związane są z biznesem i administracją.

W ramach projektu uczniowie odbyli 2-tygodniowy pobyt w Lizbonie w Portugalii. Opłacona została między innymi:

 • podróż,
 • ubezpieczenie,
 • zakwaterowanie i pełne wyżywienie,
 • wycieczki kulturowe,
 • wycieczki przedmiotowe,
 • uczniom wypłacone zostanie również "kieszonkowe".

Uczniowie po odbyciu stażu w Portugalii uzyskali dokumenty zwiększające ich szanse na rynku pracy.

 • Certyfikat Europass Mobilność (w języku angielskim oraz w języku polskim),
 • Certyfikat organizacji wysyłającej i przyjmującej,
 • Zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w kursie przygotowawczym.

Film ze stażu ekonomistów i logistyków


Film ze stażu hotelarzy i gastronomów


Ekonomiści i logistycy na stażu w Lizbonie

Hotelarze i gastronomowie na stażu w Lizbonie


Warsztaty kulturowe "Poznajemy Portugalię"

Publikacje zostały zrealizowane przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

Publikacje odzwierciedlają jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za ich zawartość merytoryczną.

PUBLIKACJA BEZPŁATNA

erasmus.png