Zespół Szkół Nr 2

im. Wojciecha Korfantego

ul. Poznańska 1a

44-335 Jastrzębie-Zdrój


tel.:
32 471 16 33

Przeczytaj więcej o projekcie (link)

Umiejętności bez granic - doskonalenie kwalifikacji zawodowych na praktykach zagranicznych

Okres realizacji projektu: wrzesień 2013 - czerwiec 2014

Termin stażu: 24.03.2014 – 04.04.2014

Miejsce stażu: F+U Sachsen gGmbH w Chemnitz (Niemcy)

W Zespole Szkół nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju im. W. Korfantego w roku szkolnym 2013/2014 realizowany był projekt „Umiejętności bez granic – doskonalenie kwalifikacji zawodowych na praktykach zagranicznych”, współfinansowany przez POKL i EFS.

Do projektu zostały zakwalifikowane dwie 10-osobowe grupy uczniów, kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz logistyk. Uczestnicy zostali wybrani podczas rekrutacji, głównymi kryteriami naboru była średnia ocen z przedmiotów zawodowych, ocena z zachowania oraz ocena z przeprowadzonego egzaminu ze znajomości języka obcego.

W ramach projektu uczniowie odbyli dwutygodniowy staż w Niemczech w miejscowości Chemnitz, gdzie pod okiem instruktorów z instytucji przyjmującej F+U Sachsen gGmbH, a także koordynatora projektu – pani Emilii Antończyk oraz nauczyciela języka niemieckiego – pani Wiesławy Dziendziel, doskonalili umiejętności zawodowe i językowe. Gastronomowie praktykowali w bardzo dobrze wyposażonej kuchni i pracowni cukierniczej, natomiast logistycy w pracowni komputerowej, biurze oraz magazynie. Ponadto instytucja przyjmująca zorganizowała szereg wycieczek dydaktycznych dostosowanych do potrzeb kształceniowych uczestników, dzięki czemu mieli okazję zwiedzić: fabrykę i muzeum makaronów - Nudelcenter Riesa, fabrykę ciastek i przekąsek Dr Quendt w Dreźnie, browar Einsiedler, młyn Rolle Muhle, fabrykę samochodów BMW w Lipsku, centra logistyczne - Rhenus, Lekkerland, Meditrans. Ponadto, w czasie wolnym od praktyk, uczniowie zostali zaznajomieni
z zabytkami historyczno-kulturowymi Chemnitz oraz stolicy Saksonii – Drezna.

Przed wyjazdem na staż odbyło się kilkumiesięczne przygotowanie uczniów, polegające na uczestnictwie w zajęciach dodatkowych językowych, kulturowych, pedagogicznych, a także zawodowych. Uczniowie mieli także możliwość odwiedzenia jednych z najbardziej znanych targów branżowych w Europie – w Brnie (SALIMA, MBK, INTECO, EMBAX, PRINTexpo).

Udział w projekcie był bezpłatny, wszystkie koszty zostały sfinansowane z funduszy unijnych POKL i EFS. Uczniowie mieli zagwarantowane zakwaterowanie i wyżywienie podczas stażu w Niemczech, przejazd, ubezpieczenie, bezpłatne zajęcia dodatkowe, podręczniki i materiały biurowe.

Celem projektu było zdobywanie kwalifikacji zawodowych, ułatwienie osobistego rozwoju oraz doskonalenie umiejętności językowych uczniów, co skorelowane jest z możliwością szybkiego zatrudnienia po ukończeniu szkoły. Realizacja projektu poprawiła wizerunek kształcenia zawodowego, umożliwiła uczestnikom poznanie środowiska zawodowego w Niemczech, zachęciła do otwartości
i międzynarodowej współpracy.

Potwierdzeniem odbytego stażu są certyfikaty oraz dokumenty Europass – Mobilność dla każdego z uczestników.

Rezultaty projektu są na bieżąco upowszechniane w środowisku lokalnym.

Projekt „Umiejętności bez granic – doskonalenie kwalifikacji zawodowych na praktykach zagranicznych” otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.