Zespół Szkół Nr 2

im. Wojciecha Korfantego

ul. Poznańska 1a

44-335 Jastrzębie-Zdrój


tel.:
32 471 16 33

Regulamin rekrutacji uczniów do 

Zespołu Szkół Nr 2 im. Wojciecha Korfantego 

w Jastrzębiu-Zdroju na rok szkolny 2022/2023

Wniosek o przyjęcie do Branżowej Szkoły II stopnia

-----------------------------------------------------------------------------------------

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Nr 2

im. Wojciecha Korfantego

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II Liceum Ogólnokształcące


Oddziały
Przedmioty rozszerzone Przedmioty uzupełniające/ dodatkowe
Drugi język obc
y
Przedmioty punktowane
Klasa psychologiczna język angielski 
język polski
psychologia zdrowia,
komunikacja medialna,
strzelectwo sportowe,

potyczki szachowe

język niemiecki język francuski język hiszpański

język czeski

język polski matematyka
język angielski

oraz jeden do wyboru spośród:

biologia, historia

Klasa pożarnicza język angielski
oraz dwa do wyboru spośród*:
biologia, chemia,

matematyka,

geografia

podstawy służby
i ochrony przeciwpożarowej
,
elementy ratownictwa medycznego,
podstawy ratownictwa wodnego,

strzelectwo sportowe,

potyczki szachowe

język niemiecki język francuski język hiszpański

język czeski

język polski matematyka
język angielski
oraz jeden do wyboru spośród:

biologia, chemia,

geografia

Klasa rehabilitacyjno - medyczna język angielski
oraz dwa do wyboru spośród*:
biologia, chemia,

matematyka,

geografia

podstawy ratownictwa wodnego,
elementy ratownictwa medycznego,
aktywny i zdrowy tryb życia,

strzelectwo sportowe,

potyczki szachowe

język niemiecki język francuski język hiszpański

język czeski

język polski matematyka język angielski
oraz jeden do wyboru spośród:

biologia, chemia,

geografia

Klasa europejska

język angielski
oraz dwa do wyboru spośród*:
matematyka,

geografia,

wiedza
o społeczeństwie

informatyka w języku angielskim,
innowacja pedagogiczna z języka niemieckiego,
innowacja pedagogiczna z wiedzy
o społeczeństwie
,

strzelectwo sportowe,

potyczki szachowe,

aktywny i zdrowy tryb życia

język niemiecki

język francuski

język hiszpański

język czeski

język polski matematyka

język angielski

oraz jeden do wyboru spośród:

geografia

wiedza o społeczeństwie

odznaka.png


Technikum Nr 1


Oddziały
Przedmioty rozszerzone Przedmioty uzupełniające /dodatkowe
Drugi język obcy
Przedmioty punktowane
Technik ekonomista język angielski
do wyboru:
matematyka
lub geografia
strzelectwo sportowe język niemiecki język francuski język rosyjski

język hiszpański

język czeski

język polski matematyka geografia

język obcy

Technik logistyk język angielski
do wyboru:
matematyka
lub geografia
strzelectwo sportowe język niemiecki język francuski język rosyjski

język hiszpański

język czeski

język polski matematyka geografia

język obcy

Technik żywienia i usług gastronomicznych język angielski
do wyboru:
geografia
lub biologia
strzelectwo sportowe język niemiecki język francuski język rosyjski

język hiszpański

język czeski

język polski matematyka biologia

język obcy

Technik hotelarstwa język angielski
geografia
strzelectwo sportowe język niemiecki język francuski język rosyjski

język hiszpański

język czeski

język polski matematyka geografia

język obcy

Technik architektury krajobrazu język angielski
do wyboru:
matematyka
lub biologia
strzelectwo sportowe język niemiecki język francuski język rosyjski

język hiszpański

język czeski

język polski matematyka biologia

język obcy

Technik organizacji turystyki język angielski
do wyboru:
matematyka
lub geografia
strzelectwo sportowe język niemiecki język francuski język rosyjski

język hiszpański

język czeski

język polski matematyka geografia

język obcy

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej język angielski
do wyboru:
matematyka
lub geografia
strzelectwo sportowe język niemiecki język francuski język rosyjski

język hiszpański

język czeski

język polski matematyka informatyka

język obcy

Technik fotografii
i multimediów
język angielski
geografia
strzelectwo sportowe język niemiecki język francuski język rosyjski

język hiszpański

język czeski

język polski matematyka informatyka

język obcy

Technik eksploatacji portów i terminali język angielski
do wyboru:
matematyka lub geografia
strzelectwo sportowe język niemiecki język francuski język rosyjski

język hiszpański

język czeski

język polski matematyka geografia

język obcyBranżowa Szkoła I Stopnia Nr 1

Oddział Przedmioty dodatkowe Język obcy Przedmioty punktowane
Kucharz Aktywny i zdrowy tryb życia,
Strzelectwo sportowe
Język angielski język polski, matematyka, język obcy,
do wyboru: biologia lub geografia
Magazynier-logistyk Aktywny i zdrowy tryb życia,
Strzelectwo sportowe
Język angielski język polski, matematyka, język obcy,
do wyboru: biologia lub geografia